Olika sätt att segla

ways to sailBeroende på hur vinden ligger och hur högt man vill driva båten, osv, finns det olika sätt att utöva seglingen. Ett annat ord för segelsätt är “bog”.

Slör

Om man seglar i slör betyder det att vinden kommer snett bakifrån, alltså akterifrån. I slör brukar båten komma upp i hög fart och seglen ska vara skotade eller reglerade i ca 45 grader. Istället för att använda spinnakersegel, ska man använda gennaker istället. Det är ett undanvindssegel och en kombination av spinnaker och genua. I slör används seglen nästan som vingar på ett flygplan och ändrar vindens riktning till en skenbar vind runt ett område runt båten som gör att det driver på fortare. Dock kommer den skenbara vinden att vrida sig mer och mer, vilket gör att man till slut måste kryssa. Kryssa är att segla sicksack för att ta sig fram med vinden.

Läns

I läns används spinnaker som hjälp som blåses upp likt en ballong. Vinden kommer akterifrån och fyller ut seglen som en plastsäck. I länssegling är seglen i en 90-graders vinkel i förhållande till segelbåten och det räknas också som den enklaste segelmetoden. Sedan finns även plattläns där vinden kommer rakt bakifrån och då skotar (reglerar) man förseglet på båten i lovart. Även beteckningen negativ läns förekommer inom seglingen och betyder att bommen är framför masten.

Bidevind

Bidevindssegling är en form av kryssegling och innebär att man ligger nära vinden. Hela rutten består av en balansgång mellan att segla högt respektive lågt. Det kommer från holländskan där man säger “bij de wind”. Om man här har hårt skotade segel kan man komma närmare vindögat, men mister då en del av farten. I hård vind kan detta segelsätt vara farligt, så man bör vara en van seglare om man använder denna metod.

Halvvind

När man seglar med halv vind, kommer vinden in från sidan och det är därför viktigt att ha en djup köl på båten så att den inte lutar för mycket när vinden trycker på. Här kan seglen vara skotade långt ut.

Gå i vindöga

Att segla i vindöga är att segla i motvind.